Norwegian Cold Concrete Cluster

BYGG FOR EVIGHETEN

Sammen møter vi nye utfordringer

Betongklyngen N3C er en nasjonal innovasjonsarena som gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling skal bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030. Klyngen representerer hele verdikjeden for bygg- og anleggsbransjen (BA-bransjen) i Norge. 

Sammen er vi i gang med å skape et kraftsenter for radikale innovasjoner. Vi leverer allerede viktige innovasjoner som bidrar til omstillingen av BA-bransjen lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og sammen møter vi bransjens fremtidige utfordringer.

Klyngens fokusområder

Vi har strukturert arbeidet vårt i flere fokusområder. Felles for alle fokusområdene er bærekraftsmålene og ønsket om å redusere CO2- avtrykket ytterligere.

N3C Pyramiden

01 VISJON:
Bygg for evigheten

02 MISJON:
Bidra til en karbonøytral betongbransje innen 2030 

03 FOKUSOMRÅDER:
Gjenvinning og gjenbruk
Helårsbygging
Rehabilitering
Fremtidens betong og betongkonstruksjoner
Digital transformasjon /robotisering
Klyngedrift 

Aktuelt

På jakt etter kapital?

1.- 10. juni skal vi i gang med en ny runde med Kapitalstrategi med en rekke spennende innlegg. Kapitalstrategi.no skal vi gi ledelse, styret og

Rull til toppen Skip to content