BYGG FOR EVIGHETEN

Aktiviteter

SAMMEN MØTER VI NYE UTFORDRINGER

Concrete Innovation Cluster er en nasjonal innovasjonsareana som gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling skal bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030. Klyngen representerer hele verdikjeden for bygg- og anleggsbransjen (BA-bransjen) i Norge. 

Sammen er vi i gang med å skape et kraftsenter for radikale innovasjoner. Vi leverer allerede viktige innovasjoner som bidrar til omstillingen av BA-bransjen lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og sammen møter vi bransjens fremtidige utfordringer.

KLYNGENS FOKUSOMRÅDER

Vi har strukturert arbeidet vårt i flere fokusområder. Felles for alle fokusområdene er bærekraftsmålene og ønsket om å redusere CO2- avtrykket.

KLYNGESAMARBEID I PRAKSIS

VIDEOBILDE-BAK1

JARO AS

Et av klyngens viktige fokusområder er gjenbruk og gjenvinning av betong. Jaro har gjennom klyngen blitt koblet mot FoU prosjektet Circulus, som ser på muligheten for gjenbruk av slam og betong fra produksjon.
 
Jaro ønsker ikke bare å henge med i utviklinga, de ønsker å lede den – og nettopp dette får de til gjennom gode samarbeid og prosjekter i Betongklyngen CIC

PEAB BJØRN BYGG/HEATWORK

Det siste året har Peab Bjørn Bygg bygget et gedigent settefiskanlegg for SalMar – også under den kalde vinteren. Med helt ny væskebåren varmeteknologi fra HeatWork har de hatt kontinuerlig kontroll på at betongen ikke fryser og samtidig herder raskere!

VIDEOBILDE-BAK
Start video

SATEBA NORWAY

SATEBA Norway (tidligere Spenncon Rail) utvikler prosjekter som skal øke andelen gjenbrukt betong fra gamle jernbanesviller inn i produksjon av nye. Bane Nor står foran tidenes største utbytting av betongsviller på det norske banenettet og vil i løpet av de neste 20 årene bytte 1 million sviller bare på Nordlandsbanen. Gjennom klyngen kan vi få til felles sertifiseringsordning og regelendring slik at andelen gjenbrukte masser kan økes fra dagens 5 % og opp mot 100 %.

BETONGFAGDAG I NARVIK

Norsk Betongforening, Norsk forening for betongrehabilitering og Betongklyngen CIC inviterte til Betongfagdagen i Narvik torsdag 24. mars. Betongfagdag har blitt et tradisjonsrikt arrangement og er det betongfaglige høydepunktet under Vinterfestuka i Narvik.