BYGG FOR EVIGHETEN

Sammen møter vi nye utfordringer

Concrete Innovation Cluster er en nasjonal innovasjonsareana som gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling skal bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030. Klyngen representerer hele verdikjeden for bygg- og anleggsbransjen (BA-bransjen) i Norge. 

Sammen er vi i gang med å skape et kraftsenter for radikale innovasjoner. Vi leverer allerede viktige innovasjoner som bidrar til omstillingen av BA-bransjen lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og sammen møter vi bransjens fremtidige utfordringer.

Klyngens fokusområder

Vi har strukturert arbeidet vårt i flere fokusområder. Felles for alle fokusområdene er bærekraftsmålene og ønsket om å redusere CO2- avtrykket.

CIC Pyramiden

01 VISJON:
Bygg for evigheten

02 MISJON:
Bidra til en karbonøytral betongbransje innen 2030 

03 FOKUSOMRÅDER:
Rehabilitering, gjenbruk og gjenvinning
Utslippsfri helårsbygging
Fremtidens betong og betongkonstruksjoner
Strategisk klyngeutvikling  

Aktuelt

Rull til toppen Skip to content