BYGG FOR EVIGHETEN

Digital kick-off: Bærekraftsveileder

Vi inviterer dere til introduksjonsmøte i forbindelse med utviklingen av bærekraftsveilederen for aktører i betongsektoren. Veilederen utarbeides i regi av Concrete Innovation Cluster i samarbeid med EY.

Møtet vil være heldigitalt.

Formålet med møtet er å gi dere innsikt i prosjektet og få deres innspill til veilederen – innhold, fokus, design, etc.

Agenda (vil oppdateres):

  • Velkommen og kort om klyngen v/ Line Backer-Grøndahl & Veronika Moan, Betongklyngen CIC/ Kupa
  • Introduksjon til prosjektet v/ John-Erik Reiersen (SG medlem & DL Betong Norge) & Jan Eldegaard (SG medlem og DL Betongfokus)
  • Kort om bærekraftsrapportering – trender og beste praksis v/ Aleksander Mevatne, EY
  • Hva er og hvordan bruke en bærekraftsveileder v/ Aleksander Mevatne, EY
  • Innspill til veilederen – skikk og bruk v/ Aleksander Mevatne, EY
  • Prosessen videre v/ Line Backer-Grøndahl, Betongklyngen CIC/ Kupa

Mer om prosjektet:

Utviklingen i regulatoriske krav øker forventninger til bedrifters rapportering på bærekraft. Betongklyngen har som oppgave å være en innovasjonsarena som styrker samarbeid og kompetanse mellom aktører tilknyttet betongbransjen.

Gjennom prosjektet «Veileder for bærekraftsrapportering – Concrete Innovation Cluster» ønsker vi å motivere til økte bærekraftsprestasjoner blant klyngens medlemmer, og skape et grunnlag for kompetanseheving, diskusjon og samarbeid.

Veilederen skal:

  • Være et oppslagsverk for å komme i gang med rapportering i tråd med beste praksis
  • Gi et oversiktsbilde av trender, initiativer og gevinster ved å rapportere
  • Inkludere et indikatorsett tilpasset produsenter i betongindustrien

Veilederen skal ferdigstilles i januar 2024.

Håper så mange som mulig har anledning til å stille 24.08.2023 kl. 09:00 – 10:00. Dersom du ikke har mottatt innkalling til møtet i Outlook, ta kontakt.

For spørsmål ta kontakt med klyngeleder Geir Frantzen, epost: geir@kupa.no , telefon: 907 21 191, eller prosjektleder Line Backer-Grøndahl, epost: line@kupa.no, telefon: 452 93 729

 

OBS: Ved å klikke på knappen «påmelding» sendes du direkte til teams-møtet. For å motta passord og møteID, send SMS til 906 17 835.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontaktperson:
Line Backer-Grøndahl

line@kupa.no

Arrangør:
EY, Betong Norge, Betongfokus, Concrete Innovation Cluster

Dato:
24.08.2023

Tidspunkt:
kl. 09:00 - 10:00

Sted:
Online

Kostnad:
Kr.0,-