Gratis kursserie om Kapitalstrategi

Kapitalstrategi.no er et samarbeid på tvers av næringsklynger. 

Kursene er tilrettelagt for gründere, scale-ups og etablerte selskaper som ønsker å hente kapital. Gründere og ledere i etablerte selskaper etterspør økt kompetanse rundt finansiering av selskaper, spesielt i forbindelse med oppstart og vekst. Vi prøver å nå dem som ønsker å hente kapital til ny satsning eller foreta en retningsendring. Målgruppen er selskaper som allerede har utformet en forretningsmodell, -plan og/eller strategi.

Her har flere næringsklynger gått sammen og laget et nytt kurs som hjelper deg å hente kapital i markedet.

Kursserien Kapitalstrategi skal vi gi ledelse, styret og eiere økt kompetanse og kunnskap til å forhandle og velge riktig kapitalisering av selskapet. Kursserien, som arrangeres fra 8. til 17. februar, består av 13 frittstående moduler med 45 minutters varighet.

Les mer og meld deg på via nettsiden www.kapitalstrategi.no

Klyngeprosjektets formål

Formålet med klyngeprosjektet er å ta i bruk ny teknologi og nye metoder som utvider byggesesong og bidrar til helårsarbeid.

Andre innlegg