Innvilget Grønn plattform-søknad «Excon» med 33 MNOK

Fjorårets julegave ble at Grønn plattform-prosjektet «Excon: Grønn byggforvaltning av betongkonstruksjoner» ble innvilget støtte med  33,3 MNOK (av en totalramme på 60 MNOK) nå i desember.

Prosjektet skal finne løsninger for å øke brukstiden på eksisterende betongkonstruksjoner i stedet for å rive og bygge nytt. Målet er å bidra til at næring og samfunn sparer minst 100 milliarder kroner og det nasjonale klimagassutslippet reduseres med minst 10 000 tonn de neste ti årene. Prosjektet har totalt 20 partnere, og Elop Technology, Equinor og Proxpect Drones er næringslivspartnerne med størst rolle. Totalbudsjettet er på 63 millioner kroner, med 34 millioner fra Grønn plattform. Betongklyngen CIC har bidratt i arbeidet med realisering av prosjektet gjennom bidrag i workshops og rekruttering av deltakere.

Mer info om tildelingen på hjemmsiden Forskningsrådet her her.

Klyngeprosjektets formål

Formålet med klyngeprosjektet er å ta i bruk ny teknologi og nye metoder som utvider byggesesong og bidrar til helårsarbeid.

Andre innlegg