BYGG FOR EVIGHETEN

BE Varme AS

BE Varme AS

BE Varme produserer fjernvarme i Bodø og jobber mot utslippsfrie byggeplasser. Ved å bruke fjernvarme fra dag 1 i byggegropa (teletining – støpevarme – byggvarme) vil man betydelig redusere utslipp, samtidig som fjernvarme har god effektreserve og vil kunne levere stabil varme for herding. Et bi-produkt av fjernvarmeproduksjon er produksjon av flygeaske, som mulig vil kunne benyttes inn i betongproduksjon for mer miljøvennlig betong.

Kontaktinformasjon:
Eline Tomine Olafsrud

Salgsleder

Tlf: 908 07 225

E-post: Send e-post