BYGG FOR EVIGHETEN

Bodø kommune

Bodø Kommune

Forsvarets hovedflystasjon skal legges ned, og det er behov for ny rullebane i Bodø. Dette betyr at vi nå har muligheten til å tenke store tanker rundt byutvikling.

Ny by – ny flyplassprosjektet (under Nærings- og Utviklingsavdelingen i Bodø Kommune) startet med behovet for ny rullebane, og har utviklet seg til å bli regionens største utviklingsprosjekt. Prosjektet legger til rette for at Bodø kommune skal sammen med lokale, nasjonale og internasjonale partnere skal ta en ledende rolle i fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig by- og samfunnsutvikling i Arktis.

Det nye bydelsområdet skal utvikles i tråd med FNs bærekraftsmål, Parisavtalen, nasjonale, samt kommunale mål innenfor klima, miljø og energi, samt at sirkulære forretningsmodeller innen alle sektorer skal legges til grunn. Ny bydel skal ta høyde for den største delen av Bodøs fremtidige vekst i et langsiktig perspektiv (50-100 år).

Les mer om Ny by – ny flyplassprosjektet her:

https://nybybodo.no/ny-by-ny-flyplass/

Kontaktinformasjon:
Ingird Agathe Bay-Larsen

Miljørådgiver

Tlf: 41249314

E-post: Send e-post