BYGG FOR EVIGHETEN

FABEKO

FABEKO

FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening er en bransjeforening for produksjon og levering av ferdigbetong inklusive betongpumping.

Foreningen skal arbeide for at fabrikkbetongbransjen skal drive en miljøvennlig og sikker produksjon og levering av betong.

Foreningen skal arbeide for å fremme fabrikkbetong som ledende byggemateriale og tilfredsstille ferdigbetongbransjens og betongpumpebransjens ønsker og behov, både med hensyn til medlemsrettede aktiviteter og til aktiviteter rettet mot kundegrupper og brukere av betong.

Kontaktinformasjon:
Jan Eldegard Hjelle

Daglig leder

Tlf: 911 79 109

E-post: Send e-post