BYGG FOR EVIGHETEN

Hålogaland Ressursselskap IKS

Hålogaland Ressursselskap IKS

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt selskap. Selskapet ble etablert i 1990 og eies i dag av 11 kommuner i nordre Nordland og søndre Troms

Kontaktinformasjon:
Andre Christensen

Salgssjef

Tlf: 901 22 291

E-post: Send e-post