Hålogaland Ressursselskap IKS

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt selskap. Selskapet ble etablert i 1990 og eies i dag av 11 kommuner i nordre Nordland og søndre Troms

Kontaktinformasjon
Andre Christensen
Salgssjef
Hålogaland Ressursselskap IKS
Rull til toppen Skip to content