BYGG FOR EVIGHETEN

Kystverket

Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkertheit og beredskap mot akutt forureining. Arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv forebyggende arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona.

Kontaktinformasjon:
Terje Abrahamsen

Seniorrådgiver – eiendomsforvalter

Tlf: 91 43 500

E-post: Send e-post