Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkertheit og beredskap mot akutt forureining. Arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv forebyggende arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona.

Kontaktinformasjon
Terje Abrahamsen
Seniorrådgiver – eiendomsforvalter
Kystverket
Rull til toppen Skip to content