BYGG FOR EVIGHETEN

Narvik videregående skole

Narvik videregående skole

Ekstern Virksomhet er en egen avdeling ved Narvik vgs. som blant annet omfatter Karrieresenter Ofoten, OPUS Narvik, studieverksted for voksne m.m.  Virksomheten er primært kompetanseleverandør for næringslivet, offentlig sektor og voksne i Ofot-regionen.   Tilbyr veiledning, avklaring, kartlegging, opplæring på ulike utdanningsnivå, herunder vgs. nivå, fagskole, universitet – og høgskole, kurs, sertifiseringer.  private og offentlige samarbeidsaktører.

Kontaktinformasjon:
Frode Lundberg

Avdelingsleder/OPUS

Tlf: 909 10 010

E-post: Send e-post