BYGG FOR EVIGHETEN

Nordland fylkeskommune

Nfk

Nordland fylkeskommune, Transport og infrastruktur har bl.a. ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold  og utbygging av fylkesvegnettet inklusive bruer og ferjekaier. Mange av våre oppgaver blir utført på oppdrag av leverandører innenfor rådgiving- og prosjekteringstjenester og entreprenører. Vi har rammeavtale på flere ulike fagområder for forvaltning, drift og vedlikehold. Nøkkeldata fra NFK. 4043 km fylkesveg, 128 km gang-/sykkelveg, 52 tunneler med samlet lengde på 78 666 meter, 74 ferjeleier på fylkesvegnettet og 990 bruer.

Kontaktinformasjon:
Per Ove Ravatsås

Rådgiver, Ansvarlig bru- og kai forvalter

Tlf: 913 69 971

E-post: Send e-post