Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune, Transport og infrastruktur har bl.a. ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold  og utbygging av fylkesvegnettet inklusive bruer og ferjekaier. Mange av våre oppgaver blir utført på oppdrag av leverandører innenfor rådgiving- og prosjekteringstjenester og entreprenører. Vi har rammeavtale på flere ulike fagområder for forvaltning, drift og vedlikehold. Nøkkeldata fra NFK. 4043 km fylkesveg, 128 km gang-/sykkelveg, 52 tunneler med samlet lengde på 78 666 meter, 74 ferjeleier på fylkesvegnettet og 990 bruer.

Kontaktinformasjon
Per Ove Ravatsås
Rådgiver, Ansvarlig bru- og kai forvalter
Tlf: 913 69 971
Nfk
Rull til toppen Skip to content