BYGG FOR EVIGHETEN

Norsk forening for betongrehabilitering

Norsk forening for betongrehabilitering

Organisasjon jobber for å fremme betongrehabilitering som et eget fagområde med kompetente aktører. Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Krav til bestandighet og lang levetid krever fokus på riktig prosjektering og utførelse. Videre krever det riktig vedlikehold og reparasjon for å sikre et langt og bærekraftig livsløp. NFB representerer bransjen overfor myndigheter, offentlige og private organer. Foreningen er tilknyttet Tekna, og samarbeider nært med Norsk Betongforening. Samarbeidet mellom N3C og NBF er etablert for å øke bransjens kompetanse og kapasitet innenfor prosjektutvikling og prosjektgjennomføring, og gjennom dette øke kvalitet og omfang på FoU prosjekter.

Kontaktinformasjon:
Paul Stavem

Styreleder

Tlf: 915 93 714

E-post: Send e-post