North Agency AS

North Agency AS leverer helhetlige tjenester innen Helse, Miljø og Sikkerhet på arbeidsplassen. Selskapet har utviklet en heldigital plattform, North Safety,  med brukervennlighet som hovedfokus.

North Safety administrerer sikkerhetsarbeidet på arbeidsplassen og er utviklet for organisasjoner med personell utenfor kontoret. Systemet består av et administrasjonsverktøy på web for sikkerhetsanvarlig og nedlastbar applikasjon for mobile enheter for personell på farta.

Applikasjonen omfatter:

  • Gjennomføre Sikker-jobb-analyse (SJA)
  • Avviksmeldinger
  • Digitale håndbøker
  • Rutiner og prosedyrer
  • Sjekklister
  • Digitalt verktøy for prosjektarbeid

I tillegg tilbyr vi kurs innen Helse, Miljø og sikkerhet og bistår virksomheter i HMS arbeidet og tilbyr digitale verktøyer for vernerunde

Kontaktinformasjon
Marius Storli
Daglig leder
North Agency AS
Rull til toppen Skip to content