BYGG FOR EVIGHETEN

Statens Vegvesen

Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av riksvegnettet inklusive bruer og rehabiliteringer. Drift- og vedlikeholdsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud. Det er særlig viktig at driftskompetanse videreutvikles i samarbeid med bransjen. Kompetanseutvikling, forskning og utvikling innen fagfeltet blir derfor vektlagt.

Kontaktinformasjon:
Roy Antonsen

Sjefsingeniør

Tlf: 994 22077

E-post: Send e-post