BYGG FOR EVIGHETEN

Troms og Finnmark fylkeskommune

cic troms og finnmark fylkeskommune

Samferdselsdivisjonen ivaretar drift og vedlikehold av 4 500 km fylkesveg i Troms og Finnmark, i tillegg til utbyggingsprosjekter tilknyttet fylkesveg.

Kontaktinformasjon:
Katharina Louise Williamsen

Klimarådgiver for samferdselsdivisjonen

Tlf: 902 78 736

E-post: Send e-post