Vital infrastruktur arena

Vital infrastruktur arena (VIA) er klyngen for sikker, smart og bærekraftig utvikling av veier, tunneler, broer og bane som gir økt sikkerhet og færre ulykker. Klyngen skal styrke medlemmenes muligheter for kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger.

Vår ambisjon er å bygge et økosystem som legger til rette for samarbeid og innovasjon på tvers av virksomheter og som gir grobunn for ny innovasjon, forskning og utvikling.

For å få til dette, må vi samarbeide og lære på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer.  har behov for ny teknologi og ny kunnskap.

Kontaktinformasjon
Helen Roth
Daglig leder
Tlf: 472 62 374
Vital infrastruktur arena
Rull til toppen Skip to content