Ny og spennende workshop i regi av Betongklyngen N3C

Betongklyngen N3C samlet ca. 40 deltakere på Scandic i Narvik 27-28. august. Temaet for workshopen var å komme opp med nye utviklingsprosjekter

Styringsgruppe leder Reidar Schille ønsket ca. 40 fremmøtte velkommen og holdt en inspirerende innledning om klyngens ståsted og fremtidsplaner i arbeidet med å utvikle et verdensledende innovasjonsmiljø på betong i kaldt klima. Prosjektleder i Betongklyngen Geir Frantzen fra KUPA presenterte status og spennende planer Betongklyngen i 2020, samt introduserte Robin Løvslett som ny prosjektressurs i KUPA. Boy Arne Buyle fra UIT holdt deretter en fin presentasjon fra et besøk de hadde på «World of Concrete» i Januar. Deretter holdt leder i FABEKO Jan Eldegard en prsentasjon av et viktig prosjekt de kjører om Krom i betong.

Prosjektsamarbeid på Nordkalotten

Bård Arntsen fra NORUT presenterte bakgrunn, resultater og de norske arbeidspakkene i INTERREG prosjektet Arctic Ecocrete. Deretter fulgte Andrzei Cwirzen fra Luleå Tekniske Universitet i Sverige som hadde fokusert kapabilitet i Sverige samt spennende info om betongresepter for kaldt klima. Fra Finland bidro Katja Ohenoja med informasjon om mulighet for å benytte restprodukter fra gruve/ prosessindustri som sementerstatning.

Presentasjon av virkemiddelapparat og resultater fra workshop

Bjørn Arne Skogstad Programansvarlig fra SIVA presenterte først Norsk katapult– en Nasjonal ordning som etablerer og utvikler infrastruktur for innovasjon. Bjørn viste flere eksempler og nevnte at dette er et virkemiddel for økt industrialisering av norsk næringsliv. Tilbud rettet mot SMB. Deretter presenterte Bjørn G Nielsen fra Forskningsrådet og Roman Zherebko fra Innovasjon Norge aktuelle virkemidler og utlysninger for BA Næringen spesielt. I tillegg fikk vi gode tips og råd om hvordan strukturere et godt innovasjonsprosjekt, samt hva som vektlegges ved evaluering. Deretter startet workshopen som ble ledet av Bjørn og Geir. Klyngens bestillinger var å utvikle nye prosjektideer innenfor de etablerte arbeidsgruppene. Klyngen har gjennom dette fått innspill til flere nye innovasjonsprosjekter å jobbe med.


Se alle presentasjoner her

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg