32 påmeldte deltakere til klyngesamling på Scandic Havet i Bodø

Grunnet Covid 19 besluttet Styringsgruppen å kansellere/ ombooke klyngesamlingen til Scandic Havet i Bodø. Det er nå 32 påmeldte til samlingen. Grunnet ombooking skjer hotellbestilling og påmelding gjennom KUPA. Frist for påmelding er 11. septemberProgramDeltakeroversiktBetongsamling20Septembertil21September2020Scandic Havet Bodø

Påmelding til workshopen gjøres til Geir Frantzen, geir@kupa.no senest 11/9 – 2020

Praktiske opplysninger:

  • Samlingen gjennomføres på Scandic Havet i Bodø, ref. 47498452, mail north@scandichotels.com , kontaktperson Inger Lise
  • Det bestilles en tre retters meny 5 (se vedlegg) med drikkepakke til alle deltakerne. Vi ber deltakere med allergier gi beskjed til hotellet om dette i god tid før arrangementet
  • Deltakelse på samlingen inklusive overnatting og alle måltider utgjør kr 2.500, –
  • Deltakelse på samlingen uten overnatting inklusive alle måltider utgjør kr 1.500, –
  • KUPA fakturerer deltakere for samlingen

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg