BYGG FOR EVIGHETEN

Bli medlem

Betongklyngen CIC er tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA (Del av Norwegian Innovation Clusters.) I 2022 mottar vi 2 millioner kroner i støtte, og dette beløpet må matches av deltakerne gjennom kontantinnskudd og egeninnsats i form av timer (deltakelse på møter, arrangementer osv). Medlemsavgiften i Betongklyngen CIC fastsettes av styringsgruppen i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. For 2022 har styringsgruppen fastsatt følgende medlemsavgift basert på virksomhetens størrelse og type:

  • Gründer/ oppstartsselskap mindre enn 5 år kr. 1 000,- eks. mva
  • Bedrift, færre enn 10 ansatte kr. 5 000,- eks. mva
  • Bedrift, inntil 50 ansatte kr. 10 000,- eks. mva
  • Bedrift, inntil 150 ansatte kr. 15 000,- eks. mva
  • Bedrift, inntil 250 ansatte kr. 20 000,- eks. mva
  • Bedrift, flere enn 250 ansatte kr. 30 000,- eks. mva
  • Offentlige institusjoner kr. 7 500,- eks. mva
  • Utdannings- og FoU-institusjoner kr. 7 500,- eks. mva

Kontakt oss dersom du lurer på noe knyttet til deltakelse og medlemsavgiften.

Søknad om opptak i CIC