BYGG FOR EVIGHETEN

Betonfagdag 2023 under Vinterfestuka

Betongklyngen CIC har i samarbeid med Norsk Betongforening og Norsk forening for betongrehabilitering gleden av å invitere til Betongfagdag 2023. Dette er blitt et tradisjonsrikt arrangement som vi har bidratt med i en årrekke og er det betongfaglige høydepunktet i Vinterfestuka. Programmet er variert og spennende og her får du god stemning, faglig oppdatering og mulighet for å knytte kontakt med studenter, politikere og kollegaer fra alle deler av bransjen.

betongfagdag2023

Delta på betongfagdag og hør mer om bl.a:

– Planer for å erstatte 100% av jomfruelige steinmasser i ny betong
– Ombruk i byggenæringen kan spare samfunnet for store klimagassutslipp
– Hvordan kan vi få gravemasser inn i sirkulærøkonomi
– Paneldebatt om regelverks – og standardforståelse for gjenvinning og ombruk av betong
– OPS Hålogalandsvegen – tidenes største samferdselsløft i nord
– Alternative bindemidler – hva skjer av utvikling i sementindustrien
– Eiendomsinvestor Arthur Buchardt deler av sine erfaringer for hvordan trebransjen har jobbet med omdømmearbeid og kommunikasjon
– Oppdatering fra bransjen og presentasjon av studentoppgaver

NB! Deltakere må bestille hotell selv. Hotellkapasiteten i Narvik denne uken er vanskelig p.g.a Vinterefestuka, så det anbefales å være tidlig ute.
Hoteller i nærheten er: Quality hotel Grand, Thon hotell Narvik, Scandic hotel eller Breidablikk.

Arrangementet er begrenset til ca. 200 plasser.

Moslingsaften med middag og konsert foregår 22/3 i Lokstall 1 i Narvik kl 19:00. For de som har billetter til Moslings aften: det deles ikke ut billetter i år. Deltakere som er påmeldt via Tekna/Betongfagdag møter opp ved Lokstall 1 senest 18.30 hvor man legitimerer seg.

Pris for medlemmer i Norsk Betongforening er Kr. 2.000,- per person som inkluderer fagdag, lunsj og servering i pauser. Pris for øvrige utgjør kr. 2.500,-. Studenter gratis.

NB: Deltakere må bestille hotell selv. Hotellkapasiteten i Narvik denne uken er vanskelig p.g.a Vinterefestuka. Det anbefales å være tidlig ute. Hoteller i nærheten er: Quality hotel Grand, Thon hotell Narvik, Scandic hotel eller Breidablikk.

 

 

PROGRAM

Onsdag 22. mars 2023 

Middag og sosialt  

19:00 – 23:00 Moslings aften. De som ønsker, kan bestille billett ved påmelding Betongfagdag. Middag og konsert i Lokstall 1 i Narvik. Adresse her
 

 

Torsdag 23. mars 2023 

Velkommen til Betongfagdag 

09:00 – 09:10 Åpning/ innledning v Norsk Betongforening og Betongklyngen CIC. Introduksjon av møteleder Ragnhild Solgård fra Multiconsult  

 

Betong i sirkulærøkonomi 

09:10 – 09:30 «Veidekke Sirkulær AS – Pilotprosjekt i Oslo skal erstatte 100 % av jomfruelige steinmasser i ny betong» Ulven i Oslo har Veidekke begynt arbeidet med det som skal bli deres nye hovedkontor. Her skal klimagassutslippene ned, og det tenkes derfor nytt og offensivt rundt bruk av plasstøpt betong: I vår gjennomførte Veidekke et vellykket fullskala testprosjekt, og er nå klare for å erstatte alt jomfruelig tilslag i betongen med resirkulert betong fra et riveprosjekt. Vi jobber her for en liten betongrevolusjon som er sirkulær, avfallsreduserende, materialgjenvinnende v/ Alf Egil Mathisen Betongteknolog Veidekke 

09:30 – 09:35 Pause 5 min 

09:35 – 09:55 «Ombruk i byggenæringen kan spare samfunnet for store klimagassutslipp»  

Hør mer om hvordan SKANSKA jobber med ombruk og reklassifisering av hulldekker og betongelementer. Hvordan planlegges nye demonterbare bygg som er bygd for gjenbruk? Hørmer om SIRKBYGG v/ Sverre Smeplass, Sjefsrådgiver SKANSKA  

09:55 – 10:00 Pause 5 min 

10:00 – 10:20 «VELDE – fra pukkverk til totalleverandør av pukk asfalt og betong»
Hør mer om hva Velde gjør for å få gravemasser inn i Sirkulærøkonomien. Kan gravemasser brukes i betong? v/ Arild Klingsheim, Salgssjef VELDE 

10.20 – 10:35 Pause 15 min 

10:35 – 10:55 «OPS Hålogalandvegen – tidenes største samferdselsløft i nord  – OPS Hålogalandsvegen berører fem kommuner i Nordland og Troms fylker og er totalt 82 km vei inkludert 7 tunneler (til sammen 27 km), og 72 mindre konstruksjoner (22 bruer i linja, , kulverter, viltovergang, etc skredsikringskonstruksjoner mm). Prosjektet er organisert som en OPS kontrakt hvor leverandøren får ansvar for finansiering, prosjektering, bygging og drift- og vedlikehold i 15 år. Hvilke miljøkrav stilles, og hva betyr dette for betongbransjen? Prosjektet har en økonomisk ramme på Ca. 17 mrd NOK v/ Reidar Johansen, Prosjektleder Statens Vegvesen  

10:55 – 11:00 Pause 5 min 

11:10 – 11:30 Vanntett sprøytebetongkledning – også med riss? Hør mer om relevant FoU arbeid som bidrar til å forlenge levetiden på tuneller mm foregår v/ Stefan Jacobsen, Professor og Nick Trussell (Phd student) v/ NTNU Inst. for konstruksjonsteknikk 

11:30 – 11:40 Pause 10 min 

11:40 – 12:00 Alternative bindemidler – hva skjer av utvikling i sement – og betongindustrien inn i møte med det Grønne skiftet – har vi nødvendig infrastruktur i nord for å ta i bruk   – hvordan kan vi lage betong av gruveavfall? Oppdatering 10 min fra NORCEM v/ Knut Ose Kjellsen – FoU sjef, 10 min fra Schwenk v/ Lars Busterud – Teknisk Sjef og 10 min fra Saferock v/ Espen Lea – CEO  

 

Lunsj  

12:00 – 13:00 Lunsj – Lunsjtallerken serveres i den flotte kantina på UIT  

 

Betongens omdømme – har vi noe å lære av tre bransjen? 

13:00 – 13:20 “Hvordan har trebransjen jobbet med kommunikasjon og omdømmearbeid” Hva kan vi i betongbransjen lære av trebransjen? Hvordan bør vi jobbe for å bli et bærekraftig og foretrukket materialvalg?  v/ Arthur Buchardt, Eiendomsinvestor  

13:20 – 13:35 Pause og forberedelse paneldebatt 

 

Henger regelverket med – Muligheter og begrensninger 

13:35 – 14:35 “Paneldebatt om regelverks – og standardforståelse og utvikling av marked for gjenbruk av betong og elementer Skal vi få betong inn i sirkulærøkonomi så må regelverket forstås og tillate dette. Hvorfor har vi en standard og hva kreves for å akselerere prosessen med å få betong inn i sirkulærøkonomi? Hva kreves av løsninger for å få utviklet et marked for gjenbrukt betong, eller ombruk av betongelementer? Hvordan fungerer teknisk godkjenning? Følgende paneldeltakere deltar: Åsmund Tøsse, Prosjektleder Standard Norge, Alf Egil Mathisen fra Veidekke (om økt gjenvinning av betong, RCA), Sverre Smeplass fra SKANSKA om ombruk) og Tor Arne Hammer fra SINTEF (Om Teknisk godkjenning). Møteleder Ragnhild Solgård fra Multiconsult 

14.35 – 14:50 Pause 15 min 

 

Nytt fra bransjen 

14:50 – 15:00             Status Circulus «Bærekraftig betonggjenvinning». Oppnådde resultater og hvordan kan vi bruke dette i industrien? v/ Iveta Novakova Research engineer UIT Norges Arktiske Universitet 

15:00 – 15:10 YBN – Yngres Betong Nettverk Om YBN og planer v/ Martin Skjerve Dyvesveen, Multiconsult   

15:10 – 15:20 Betongklyngen Concrete Innovation Cluster – Årshjul og planer for 2023 v/ Geir Frantzen Seniorrådgiver/ Prosjektleder KUPA  

15:20 – 15:40 UIT, presentasjon av 4 studentoppgaver v/ UIT Norges Arktiske Universitet v/Studentene. 

 

Oppsummering 

15:40 – 16:00 Oppsummering, spørsmål v/ møteleder  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontaktperson:
Geir Frantzen

geir@kupa.no

Arrangør:
Betongklyngen CIC, Norsk Betongforening, Norsk forening for betongrehabilitering

Dato:
23.03.2023

Tidspunkt:
kl. 09:00 - 16:00

Sted:
UIT Norges Arktiske Universitet - D1080, Auditorium 1 Lodve Langes gt. Narvik

Kostnad:
Kr.2500,-