BYGG FOR EVIGHETEN

Klyngesamling i Alta – 24. og 25. oktober

24. og 25. oktober inviterer Betongklyngen CIC til klyngesamling i Alta. Samlingen er åpen for alle. Vi har et variert og spennende program og håper du har lyst til å delta og høre mer om:

 

  • Planlagte store investeringer på Melkøya (Snøhvit Future) hvor det skal anskaffes mer en 4000 m3 til ulike konstruksjoner som Kulverter, plattformer, søylearbeid, tunneller mm. Hør hvordan Equinor og Aibel tenker ift betong og miljø. Har vi kapasitet nok i nord?
  • Planlagte investeringer og oppgraderinger hos Forsvarsbygg – Nye miljøkrav
  • Planlagte investeringer i kraftnett Statnett
  • Anskaffelser og miljøkrav hos Alta kommune
  • MILBET prosjektet: Hvordan kan vi lansere nye miljøvennlige betongløsninger i nord v/ Nordland Betong
  • Status i Slamprosjektet (O avfall fra betongproduksjon) v/
  • Hvordan kan vi øke etterspørselen etter resirkulert betong. Hør erfaringer fra Veidekke
  • Hvordan kan vi bygge for fremtiden, såkalte demonterbare bygg. Hør mer om SIRKbygg fra Skanska
  • Hør mer om resultatene fra arbeidspakkene i Circulus bærekraftig betonggjenvinning som avsluttes i år v/ UIT
  • Dialog i plenum om hvordan gode og fornuftige miljøløsninger kan etterspørres

 

Tirsdag 24. oktober tar vi buss til Bjørnfjell Mountain Lodge for en bedre middag med garantert god stemning.

 

PROGRAM:

Felles lunsj
12:00 – 12:45 Felles lunsj på Scandic 

 

Velkommen til klyngesamling
12:45 – 13:00 Velkommen til klyngesamling v/ ordfører i Alta (TBC) og Prosjektleder i Betongklyngen CIC Geir Frantzen – presentasjon av nye medlemmer 

 

CIRCULUS Bærekraftig betonggjenvinning – Resultater av arbeidspakker
13:00 – 13:30 CIRCULUS Bærekraftig betonggjenvinning.  Gjennom CIRCULUS søker nøkkelaktører å få ny kunnskap som kan gi økt gjenvinning og lavere miljøfotavtrykk for betongkonstruksjoner i et livsløpsperspektiv. Prosjektet er bygget opp av 6 arbeidspakker, og inkluderer industriell forskning relatert til miljøpåvirkninger, tilstandskartlegging, demontering og rivning, logistikk, behandling og separering, gjenvinning og resirkulering, metode- og produktutvikling, og analyse av bærekraft (LCA/LCC). Prosjektet avsluttes i år. Hør mer om resultater fra arbeidspakkene v/ Prosjektleder Leif Gunnar Hanssen, UIT Norges Arktiske Universitet

Prosjekter i betongklyngen
13:30 – 13:55 MILBET – Miljøbetong prosjekt Prosjektet har som mål å (i) etablere produksjon og verdikjede av resirkulerte tilslag (ii) øke bruken av supplerende sementholdige materialer, (iii) produsere lavkarbon og miljøvennlig betong (iv) produsere geopolymer-betong, (v) verifisere brukbarheten av nyutviklede materialer i to forskjellige pilotprosjekter (Glimt fotballstadion i Bodø og Østbø administrasjonsbygg v/ Tore Mosand, Daglig leder i Nordland Betong og styreleder i Betongklyngen CIC 

13:55 – 14:20 Slamprosjektet – 0 avfall fra betongproduksjon. Betongklyngen har i samarbeid med Betongfokus/ FABEKO igangsatt et forprosjekt på betongslam. Hvordan kan vi omdanne potensielt avfall til nye råvarer. Kravene i ny forskrift for betongproduksjon motiverer for arbeid for å nå mål om null avfall. Hvordan kan vi jobbe med innholdet i «verktøykassa» som hjelper oss å håndtere betongslammet og forbedre «kaoshverdagen» på betongfabrikken, og hvilke anvendelsesområder finnes for slam?  v/ Erik Sørensen på vegne av Betongklyngen CIC/ Betongfokus  

Kaffepause
14:20 – 14:35 Kaffepause / mingling

Nye muligheter/ Prosjekter i bransjen
14:35 – 15:00 Hvordan kan vi øke etterspørselen etter resirkulert betong – Nå begynner byggherrer i Oslo å etterspørre resirkulert betong. Hør status fra Ulven prosjektet mm v/ Alf Egil Mathisen Betongteknolog Veidekke  

15:00 – 15:25 SirkBygg  – Ombruk av betong bygningsdeler. Gjennom pilotprosjekter jobber SirkBygg med å utvikle løsninger som gjør nybygg til gode donorbygg. Det betyr at det skal være enkelt, trygt og lønnsomt å demontere og ombruke bygningsdelene i stedet for å rive. I tillegg skal klimagassutslipp, ressursbruk og avfall reduseres med 90% sammenlignet med riving og bruk av nye materialer i nybygg v/ Marit Thyholt Prosjektleder SirkBygg SKANSKA (

Muligheter innen EU
15:25 – 15:35 HEU prosjekt – mobilisering og veiledning for Betongklyngen til internasjonale EU prosjekter. NORCE Research Centre har fått i oppdrag av Troms og Finnmark Fylkeskommune å lede en prosess i 2023-2024 med å mobilisere virksomheter tilknyttet Betongklyngen, Torskeklyngen og Energi i Nord til deltakelse i EU-prosjekter. Hør mer om dette v/ Jukka Tapani Teräs, Forsker II, Senior Researcher NORCE 

15:35 – 16:00 Oppsummering, avslutning av dagen  

 

Felles middag
19:00 – 23:00 Felles middag Bjørnfjell Mountain lodge (egen buss fra Scandic hotell)

 

Onsdag 25. Oktober 2023

Prosjekter i nord 
08:30 – 08:55 Forsvarsbygg – Oppdatering på planlagte investeringer og oppgradering av nye miljøkrav v/ Hege Leiknes, Prosjektleder, Tidligfase Prosjekt og utvikling FORSVARSBYGG 

08:55– 09:20 STATNETT – Prosjektene Vinnelys, Hyggevann og Skaidi og miljøkrav v/ Merethe Simonsen, seniorrådgiver/ jurist – anskaffelser og kontraktsrådgivning i STATNETT  

09:20 – 09:45 Equinor – Regjeringen har nå godkjent Snøhvit Future. Partnerne i Snøhvit planlegger å investere 13,2 milliarder kroner i oppgradering av Hammerfest LNG-anlegg, HLNG, på Melkøya. Mye av dette er betongarbeid. Hør mer om hva som skal bygges, miljøkrav og hvordan vi kan få til lokal verdiskaping. v/Lars André Hundvin, Anskaffelsesleder Future og Torgeir Halsøy Prosjektleder Equinor CIVIL 

09:45 – 10:10 AIBEL– I forbindelse med Snøhvit Future skal Aibel på vegne av Equinor anskaffe ca 12.000 m3 ferdigbetong til ulike betongkonstruksjoner. I tillegg kommer behov for et betydelig antall kabel-kulverter og fundamenter. Er det kapasitet nok i nord og hvordan velge de alternativer som ivaretar miljø og fremdrift (herdetid) v/ Ole Kristian Halvorsen Prosjektleder Civil Aibel  

Kaffepause
10:10 – 10:25 Kaffepause / mingling 


10:25 – 10:55
Alta kommune – Anskaffelser og miljøkrav (TBN)

10:55 – 11:25 Dialog i plenum – Hvordan kan vi legge til rette for nye miljøkrav hvor det blir etterspurt miljøvennlige løsninger 

11:30 – 12:30 Lunsj og avslutning

 

Praktisk informasjon: Påmeldingsfrist 8/10. Arrangementet foregår på Scandic Alta hvor vi har reservert 30 rom. Deltakere må selv bestille rommene senest 24/9. Gratis kanselering av rom frem til 9/10.  Bruk booking kode BKUP241023. Avtalte priser er: Standard enkeltrom per rom per natt: 1390 kr, standard dobbeltrom per rom per natt 1590 kr.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontaktperson:
Geir Frantzen

geir@kupa.no

Arrangør:
Concrete Innovation Cluster og CIRCULUS

Dato:
24.10.2023

Tidspunkt:
kl. 13:00 - 16:00

Sted:
Scandic Alta

Kostnad:
Kr.1250,-