BYGG FOR EVIGHETEN

Workshop: Knust betong som tilslag

Hvordan kan vi øke sirkulariteten i betongbransjen? I denne workshopen utforsker vi resirkulert betong som tilslag. Hva er til hinder for at knust betong fra bygg og anlegg kan bli en vanlig handelsvare og hvordan kan denne ressursen best mulig produseres, distribueres og brukes?

Beskrivelse

I bygge- og anleggsprosjekter legges det beslag på store materialressurser gjennom byggets eller konstruksjonens levetid. Det settes i økende grad søkelys på optimalisering av ressursbruk og det stilles stadig strengere krav til bedre ressursutnyttelse. Det er satt nasjonale mål for at bygge- og anleggsnæringen skal oppnå høyere grad av sirkulærøkonomi. Med dette har sirkularitet i betongbransjen blitt et viktig satsningsområde. Norsk Betongforening sin miljøkomite utga desember 2022 NB Rapport 10. ”Sirkulærøkonomi for betong” og Betongklyngen CIC har definert «Rehabilitering, gjenbruk og gjenvinning» som fokusområde.

I denne workshopen ønsker vi å uforske hva som er mulig å få til med hensyn til resirkulert betong som tilslag. Hva er til hinder for at knust betong fra bygg og anlegg kan bli en handelsvare og hvordan kan denne ressursen best mulig produseres, distribueres og brukes?

Aktuelle spørsmålsstillinger i forbindelse med resirkulering av betong er: Kontroll og dokumentasjon, stabil tilgang og logistikk samt egenskapene til det ferdige tilslagsproduktet og hva det vil være egnet til. Vi inviterer derfor med dette rivningsentreprenører, tilslagsprodusenter, betongprodusenter og andre interesserte for at vi sammen se på de praktiske utfordringene knyttet til resirkulering av betong og hvordan man best mulig kan løse disse.

Workshopen er en oppfølging av workshop arrangert av CIC og Circulus prosjektet i Bodø i august 2022 med tema «Hvordan kan vi øke gjenbruk og gjenvinning av betong?» og arrangeres av Norsk Betongforening og Betongklyngen CIC

Praktiske opplysninger

Vi møtes på Thon Hotel Arena på Lillestrøm en 10 minutters togtur fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Workshopen starter med lunsj tirsdag formiddag og avsluttet til lunsj onsdag. Det settes av tid både til faglige innlegg og til diskusjoner i grupper.

I påmeldingen kan du velge om du vil delta på felles middag tirsdag kveld. Dersom du ønsker overnatting bestiller du dette på hotellet selv.

Program

Tirsdag 21 . februar
12.00-13.00 Lunsj
13.00-17.30 faglige innlegg, spørsmål og diskusjoner
19.00: felles middag

Onsdag 22. februar
08.30 – 11.45 Faglige innlegg og gruppediskusjoner
11.45-12.00 Konklusjon og plan for videre oppfølging
12.00 Lunsj

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontaktperson:
Cecilie Hagby

Cecilie.Hagby@tekna.no

Arrangør:
Norsk Betongforening og Betongklyngen CIC

Dato:
21.02.2023

Tidspunkt:
kl. 12:00 - 16:00

Sted:
THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

Kostnad:
Kr.1500,-