Dokumentasjon fra klyngesamling N3C i Bodø 20-21/9 – 2020

Deltakere på betong klyngesamling i Bodø, 20.-21. September 2020

Medlemmer og samarbeidspartnere i Betongklyngen N3C

Takk for en innholdsrik og fin klyngesamling i Bodø 21/9 – 2020. Vi har fått med oss mange verdifulle innspill til arbeidet som starter med ARENA Pro prosess.

Vedlagt følger oppsummering fra samlingen med tilhørende dokumentasjon. I samarbeid med Styringsgruppen vil vi nå bearbeide innspillene og vi kommer tilbake til dere med mer info om prosessen etter hvert.

Vil ellers opplyse om at vi tar sikte på å arrangere årsmøte digitalt på teams i Desember. Hvis Korona situasjon vil kommende klyngesamlinger bli arrangert:

  • Betongfagdag under Vinterfestuka i Narvik 10-11/3 – 2021
  • Klyngesamling på Hurtigruten (ombooket) til 14-15/9 – 2021, Bodø – Tromsø

Vi ser frem til et fortsatt utviklende og spennende samarbeid!

Vedlagt følger presentasjonene:

ProgramDeltakeroversiktBetongsamling20Septembertil21September2020Scandic Havet Bodø

OppsummeringKlyngesamling21September2020 (002)

GeirFrantzenKUPAPresentasjonforKlyngesamling21September2020

AtleBergeØlenBetong

AndreasSjøvollEKiilInnovasjonNorge

LindaSimensenInnovasjonNorgeBetongklyngen – Partnerskapssamling Bodø 21.09.20 – intro til Arena Pro

HelenRoth200921 VIA hos Betongklyngen

TorHovdeKUPA N3C Innovasjon 2020-09-21

RobinLøvslettKUPAWorkshop industrielle løft

ResultatWorkshopGruppearbeider

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg