Forstudie i N3C Stabil temperatur under transport av betong

Betongklyngens medlemmer, samarbeidspartnere,

Under finner dere flere presseoppslag som omhandler tema transport av betong og problemstillinger med å holde stabil temperatur for å sikre nødvendig kvalitet på betongen. Dette er arbeid som er gjennomført i regi av Betongklyngen N3C innenfor fokusområde helårsbygging. Forstudiet er gjennomført av SINTEF Narvik og involverer flere bedrifter i klyngen

https://www.fremtidensbygg.no/mye-a-vinne-pa-a-holde-betongen-varm-under-vintertransport/

https://www.at.no/transport/mye-a-vinne-pa-a-holde-betongen-varm-under-vintertransport/560429

http://nyteknikk.no/Mye-a-vinne-pa-a-holde-betongen-varm

http://www.bygg.no/article/1461274

https://www.norskbyggebransje.no/nyheter/sintef-vil-utvikle-helt-nye-betongbiler

https://gemini.no/2021/03/mye-a-vinne-pa-a-holde-betongen-varm-under-transport/

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg