Internasjonaliseringssamarbeid mot Sverige gjennom Betongklyngen CIC

Viste du at LKAB  i Sverige bruker 5 % av Sveriges samlede betongforbruk i sine gruver og er søkende etter fremtidens bærekraftige betongløsninger?

Saferock kan nå endre betongbransjen med deres teknologi som erstatter sement med geopolymer i betong. Gjennom samarbeid i Betongklyngen CIC, undersøker vi nå muligheten for internasjonalisering av teknologien til Saferock mot svenske LKAB og SSAB. (Svensk Stål AB)

I første omgang gjennomføres det et møte med teknologi– og forretningsansvarlig hos LKAB. Hvis det er grunnlag, vil man jobbe videre med å se på muligheten for pilotering og sette opp et fabrikkanlegg i Sverige. Om avgangsmassene fra LKAB har de rette mineralske egenskapene gjenstår å se.

 

Saferock har nylig fått innvilget 11,5 millioner i støtte fra Enova til pilotproduksjon av mer klimavennlig betong.

Espen Lea, Daglig Leder i Saferock

 

For mer info, ta kontakt med:

Espen Lea, Daglig leder Saferock, mobil 900 90 588

eller

Geir Frantzen, Klyngeleder i Betongklyngen CIC, mobil 907 21 191

Saferock

Saferock er et norsk oppstartsselskap som har utviklet og patentert nyvinnende teknologi som erstatter sement med geopolymer i betongproduksjon. Ved å erstatte sement med geopolymer får man en kraftig reduksjon av CO2-utslipp.

Les mer om støtten fra Enova her.

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg