Invitasjon til Betongfagdag 11. mars 2021, 09:00 – 13:20

Betongklyngens medlemmer, samarbeidspartnere og forelesere

Vi har gleden av å invitere dere til Betongfagdag som gjennomføres som et digitalt arrangement torsdag 11. mars fra 09:00 – 13:20

Programmet er variert og spennende og inneholder bl.a. innlegg fra:

  • Statens Vegvesen Tyngre bruvedlikehold mot fremtiden – sikrere bruer – mer klimavennlig- mer igjen for pengene
  • MAPEI – Nye muligheter for gjenbruk av materialer
  • NORCEM – Brevik CCS – hva betyr det for betongens miljøprofil
  • SINTEF – Temperatur i transport – Resultater og målinger fra forstudie i N3C klyngen
  • UIT Norges Arktiske Universitet – Nytt fra, CIRCULUS, hovedoppgaver, pågående prosjekter etc
  • Finans Norge – Regelverksutvikling i EU som påvirker betongbransjen i Norge
  • NHO Nordland – Innovative Offentlige anskaffelser
  • Betongklyngen N3C –  Planer for ARENA Pro søknad
  • YBN Yngres Betong Nettverk

Påmelding her:

https://www.tekna.no/kurs/betongfagdag-2021-41400/#om-kurset https://www.tekna.no/kurs/betongfagdag-2021-41400/#om-kurset

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg