Invitasjon til klyngesamling på Hurtigruten 23-24 august 2021

Vi har gleden av å invitere til klyngesamling om bord på MS Polarlys fra Bodø til Tromsø 23.-24. august. Programmet fokuserer på vår kommende søknad for å bli ARENA Pro og presentasjon av nye medlemmer. I tillegg kommer Statens Vegvesen som skal fortelle mer om de neste store samferdselsprosjektene i nord. Årets klyngesamling er en fin anledning til å bli bedre kjent i flotte omgivelser. Vedlagt følger program med litt praktisk informasjon: Program klyngesamling N3C.

Kostnaden for deltakelse er satt til kr 5.292,- per person, som dekker reise med uspesifisert lugar og full pensjon.

NB det er kun 30 plasser tilgjengelig.

Påmelding her

MS Polarlys, fotograf Carsten Pedersen

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg