Jaroskolen – kompetanseheving for betongarbeidere i elementbransjen

Kompetanseheving for betongfagarbeidere i elementfabrikker er mangelvare. Jaro tok saken i egne hender og utviklet Jaroskolen i samarbeid med KUPA og Betongklyngen CIC.

2021 fikk vi en henvendelse fra Jaro, som er en medlem av Betongklyngen, om bistand til å arrangere en skole for å heve kompetanse blant betongfagarbeidere hos Jaro. Mange av de kursene som finnes for betongfagarbeidere er i all hovedsak rettet mot de som jobber med plasstøpt betong, og Jaro ønsket derfor en skole som var spesialtilpasset deres arbeidere og elementproduksjon hos dem. Etter å ha mottatt tilsagn om tilskudd i form av BIO midler fra Troms og Finnmark fylkeskommune var prosjektet i gang.

KUPA leverte tilbud på prosjektledelse på Jaroskolen og startet opp arbeidet med å planlegge skolen sammen med en intern faggruppe fra Jaro høsten 2021. Det ble kartlagt kompetanse- og læringsmål, og arbeidet med å innhente riktig kompetanse startet. Vi har blant annet vært så heldig å få med oss Torvaldur Noason, John Erik Reiersen fra Betong Norge, Magne Lysberg fra Arcon, HMS Bedrift, Peab Bjørn Bygg og ikke minst dyktige interne ressurser fra Jaro selv. Gode fagressurser har vært med på å bidra til at skolen ble svært vellykket.

 

Gjennom Jaroskolen har jeg fått større innblikk i hva vi faktisk jobber med, og lært det å se helheten i det å produsere betong. Jeg har blitt mer bevist på kvalitet i arbeidet, og fått enda mer yrkesstolthet.

Skolen har hatt fokus på materiallære, prosjektstyring, tegningsforståelse, HMS og bærekraft. Alle kompetanseområdene skal bidra til å gi de ansatte større forståelse for arbeidet hos Jaro, og sørge for å heve kvaliteten hos produktene som går ut av fabrikken. Samtidig har de ansatte fått en større forståelse for materialet betong og prosessene rundt arbeidet de til daglig gjennomfører.

Vi takker Jaro for tilliten og det gode samarbeidet i denne gjennomføring av Jaroskolen, og ser frem til oppstart av ny skole til høsten!

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg