Julehilsen fra Betongklyngen

betongklyngen

Betongklyngens medlemmer,

Takk for flott samarbeid i 2022. Vi synes vi har fått til mye i klyngen, og har store ambisjoner i 2023 med mål om å kvalifisere oss til ARENA Pro i 2024. For å få dette til har vi utviklet en modell for å styrke samhandlingen med bransjeforeningene, samt gjøre et forarbeid for å få etablert et felles FoU fond for betongbransjen. Vi vil også jobbe mye med strategi – og forretningsutvikling for å tydeliggjøre klyngens verdiløfte mot våre medlemmer samt jobbe videre med å finne en fornuftig fremtidig organisering av klyngen.  I Menon rapporten (Sluttevalueringen av Betongklyngen CIC) som ble utført på oppdrag for klyngeprogrammet , så ble vi også anbefalt å fokusere videre på innovasjonsaktiviteter, og ikke minst arbeide for å få etablert noen større strategiske satsingsprosjekter. Dette har vi tatt ad nota , og har i prosjektplanen skissert noen mulige prosjekter, samt hvordan vi skal jobbe frem disse.

 

Årets julegave ble at Forskningsrådet nå i Desember innvilget Grønn plattform-prosjekt «Excon Grønn byggforvaltning av betongkonstruksjoner» med hele 33,3 MNOK (av en totalramme på 60 MNOK) til SINTEF. Prosjektet skal finne måter å øke brukstiden på betongkonstruksjoner i stedet for å rive. Klyngen har her bidratt i søknadsprosess, workshops og med mobilisering av bedrifter inn i satsingen. Mer info her. I tillegg har vi bidratt til flere spennende prosjekter som vil bli avgjort i 2023 (GeoArctic som omhandler betongproduksjon av gruveavfall, IPN hovedprosjekt på gjenbruk av gamle sviller i nye , flere prosjekter som går på økt gjenbruk av betong, samt uttesting av herdetknologi ved hjelp av væskebårne løsninger.

 

Vi takker for godt samarbeid i 2022 og ser frem til et aktivt klyngeår i 2023. Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år!

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg