Kurs: Betong for dummies – Bodø

Betongklyngen N3C og UiT arrangerer dagskurset «Betong for dummies»

12. November fra 08.30-17.00 på Bodø Vgs, 3.etg i nybygget

Kurset gir generell kunnskap som alle som har med betong å gjøre bør kunne – eller bare for deg som ønsker å lære mer om verdens mest brukte bygningsmateriale!

Kurset er også egnet for entreprenører, betongprodusenter eller andre firmaer som ønsker grunnleggende kunnskap om betong, eller for byggherrer som skal se til at jobben blir utført riktig.

Kursholder: Boy Arne Buyle, Senioringeniør, Institutt for bygg, energi og materialteknolog, UiT Narvik


Påmelding


Les mer

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg