Kurs: Betong for dummies – Narvik

Betongklyngen N3C arrangerer dagskurset «Betong for dummies»

29. November fra 09.00 – 17.00 på UIT Norges Arktiske Universitet i Narvik

Kurset gir generell kunnskap som alle som har med betong å gjøre bør kunne – eller bare for deg som ønsker å lære mer om verdens mest brukte bygningsmateriale!
Kurset er også egnet for entreprenører, betongprodusenter eller andre firmaer som ønsker grunnleggende kunnskap om betong, eller for byggherrer som skal se til at jobben blir utført riktig.
Kursholder: Boy Arne Buyle, Senioringeniør, Institutt for bygg, energi og materialteknolog, UiT Narvik

Påmelding


Les mer

Klyngeprosjektets formål

Formålet med klyngeprosjektet er å ta i bruk ny teknologi og nye metoder som utvider byggesesong og bidrar til helårsarbeid.

Andre innlegg