BYGG FOR EVIGHETEN

Betong Norge

Betong Norge organiserer betongelementprodusenter og montasjeentreprenører. Foreningen har røtter tilbake til 1928 og driver faglige aktiviteter som kurs/utdanning, produserer lærebøker i statikk for høgskole og universiteter, gjennomfører utviklingsprosjekter og arbeider med økonomiske og politiske rammebetingelser for næringen. Betong Norge er synlig i det offentlige ordskiftet, og er en viktig samtalepart for myndigheter, organisasjoner og andre aktører i næringslivet.  Foreningen har ca. 185 medlemsbedrifter og er tilknyttet Byggevareindustriens forening, Byggenæringens landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Kontaktinformasjon:
John-Erik Reiersen

Daglig leder

Tlf: 962 20 001

E-post: Send e-post