BYGG FOR EVIGHETEN

Kontrollrådet

Kontrollrådet er etablert som en privat, næringsdrivende stiftelse med formål å være et ledende teknisk kontrollorgan innen sine virksomhetsområder. Det er i tillegg en viktig oppgave for oss å dekke markedets behov for frivillige sertifiseringsordninger innen de områder vi arbeider.

Kontrollrådet har som formål å drive en lovhjemlet kontroll- og godkjenningsordning på betong og tilknyttede områder. Kontrollrådet er i tillegg utpekt som teknisk kontrollorgan av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) innenfor de fleste av våre virksomhetsområde .

Kontaktinformasjon:
Espen Vigre

Fagansvarlig betongprodukter til husbygging, rør- og kumelementer, betongelementer samt gate-, vei- og parkprodukter

Tlf: 911 26 585

E-post: Send e-post