BYGG FOR EVIGHETEN

Lofthus

lofthus

Vi tilbyr kunnskaps- og erfaringsbasert rådgivning, grunnlagt på samspill, tillitt og nærhet, som skal bidra til økt konkurransekraft  for våre oppdragsgivere. Basert på erfaring, gjennomføringsevne og integritet, er ambisjon vår å innta en betrodd rolle som tilrettelegger, døråpner og langsiktig brobygger mellom ulike aktører innen næringslivet, offentlig sektor, og øvrige organisasjoner.

Kontaktinformasjon:
Torger Lofthus

Daglig leder

Tlf: 913 91 655

E-post: Send e-post