Narvik havn

Narvik Havn er sentral i utviklingen av Narvik som et transport- og logistikksenter. Havna er isfri og godt skjermet for vær og vind. Inn på kaiområdet går det jernbanespor med forbindelse til Sør-Skandinavia og Sentral-Europa, samt Asia og Russland. Narvik er et knutepunkt for veinettet i Nord. E6 går fra nord til sør og E10 som går fra øst til vest.

Kontaktinformasjon
Marie Skavik
Forretningsutvikler
Narvik Havn
Rull til toppen Skip to content