BYGG FOR EVIGHETEN

Narvik havn

Narvik Havn

Narvik Havn er sentral i utviklingen av Narvik som et transport- og logistikksenter. Havna er isfri og godt skjermet for vær og vind. Inn på kaiområdet går det jernbanespor med forbindelse til Sør-Skandinavia og Sentral-Europa, samt Asia og Russland. Narvik er et knutepunkt for veinettet i Nord. E6 går fra nord til sør og E10 som går fra øst til vest.

Kontaktinformasjon:
Kenth Kvitvik

Senior Prosjektleder

Tlf: 911 80 865

E-post: Send e-post