Norsk Betongforening

Norsk Betongforening er en forening tilknyttet TEKNA som ble etablert i 1954. Foreningen arrangerer seminarer og konferanser har egne komiteer. Gjennom utgivelser av egen rapport- og publikasjonsserie bidrar NB med best praksis dokumenter, spesifikasjoner og veiledere, både innen utførelse og prosjektering. Samarbeidet mellom N3C og NB vil gi gjensidig mulighet til nettverksbygging og dermed styrke FoU arbeidet i betongbransjen.

Kontaktinformasjon
Cecilie Hagby
Daglig leder
Tlf: 924 30 993
Norsk betongforening
Rull til toppen Skip to content