BYGG FOR EVIGHETEN

Sibelco

Sibelco er et belgisk gruveselskap som leverer industrimineraler til ulike formål. De er involvert i en lang rekke markeder, for eksempel elektronikk, fornybar energi, konstruksjonsarbeid, metallurgi og vannrensing. Den største virksomheten er innen industrimineraler, for eksempel barytt, kromitt, feltspat, jernoksider og nefelinsyenitt.

Kontaktinformasjon:
Bridget Rønning

Project Manager

Tlf: 90923430

E-post: Send e-post