BYGG FOR EVIGHETEN

UiT

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktinformasjon:
Boy Arne Buyle

Overingeniør

Tlf: 991 06 186

E-post: Send e-post