BYGG FOR EVIGHETEN

Visinor Rehab AS

Visinor Rehab AS

VISINOR er en av landets ledende selskaper innen fjellsikring og betongrehabilitering.

Visinor Rehab AS har spesialisert seg på rehabilitering av betongkonstruksjoner, som bruer, kaianlegg, damanlegg, tunneler og bygg.

Vi utfører betongarbeider, overflatebehandling, vannmeisling, tørrsprøyting, slamming, rengjøring/skifte av lager/fuger, membraner, brumaling og høytrykksspyling.

Vi gjør også prøvetaking (kloridmålinger, heftprøver, armeringslokalisering, kjerneboring.

Visinor Rehab AS disponerer to spesialbygde Moog-lifter til bruk for bruinspeksjon, prøvetaking og ikke minst renovering av bruer.

Kontaktinformasjon:
Terje Feragen

CEO

Tlf: 907 33 244

E-post: Send e-post