På jakt etter kapital?

1.- 10. juni skal vi i gang med en ny runde med Kapitalstrategi med en rekke spennende innlegg.

Kapitalstrategi.no skal vi gi ledelse, styret og eiere økt kompetanse og kunnskap til å forhandle og velge riktig kapitalisering av selskapet.

Kursene er tilrettelagt for gründere, scale-ups og etablerte selskaper som ønsker å hente kapital. Gründere og ledere etterspør økt kompetanse rundt finansiering av selskaper, spesielt i forbindelse med oppstart og vekst.

Målgruppen er selskaper som har utformet en forretningsmodell, -plan og/eller strategi.

For påmelding (1.- 4. juni): Kapitalstrategi uke 1
For påmelding (7.- 10. juni): Kapitalstrategi uke 2

Du kan melde deg på det foredraget som er relevant for deg eller heller seminarrekken.

Kapitalstrategi.no er et samarbeid på tvers av næringsklyngene VIA- Vital infrastruktur arena, GCE NODE, Solenergiklyngen, Norwegian Smart Care Cluster, DigIn og Betongklyngen NC3.

Pris per kursserie
Medlemsbedrifter: Gratis (medlemsbedrifter i klynger som deltar i samarbeidet)
Andre bedrifter: 5 000 kr pr. bedrift

Les mer og meld deg på kursene her kapitalstrategi.no

Kurstema

Jakten på kapital – tips og bevisstgjøring​
Leasing og lån​
Økonomi – Eierskap og eierskapssløsninger
Crowdfunding- egenkapital og lån
Due diligence​
Soft Funding​
IPR​
Avtaler
Verdsettelse og forventinger​
Investorpitch​
Strategisk kommunikasjon

Linkene til påmelding er her:

Uke 1: https://viacluster.force.com/s/event?vCampaignID=7013V000000LlpQ

Uke 2: https://viacluster.force.com/s/event?vCampaignID=7013V000000Lm6H

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg