Tilbud om bistand for utarbeidelse av plan til statsforvalteren: Produsenter i Betongklyngen CIC

Til Produsenter i betongklyngen CIC (medlemmer www.betongklyngen.no Produsenter)

Fristen for utarbeidelse av plan til Statsforvalteren nærmer seg. (31/12)

Som en oppfølger etter slam workshop 26-27/9 i Narvik, tilbyr Betongklyngen CIC bistand for utarbeidelse av plan til Statsforvalteren. CIC har inngått avtale med Erik Sørensen med det formål å tilby profesjonell bistand til klyngemedlemmer i kartlegging av status og utarbeidelse av av tiltaksplan for oppfyllelse av kap 33 i forurensingsforskriften.

Omfanget av slikt arbeid er beregnet til ett dagsverk per bedrift, pluss reisetid og reisekostnader for Erik. Betongklyngen CIC vil subsidiere 50 % av kostandene ved innleie av Erik, og kan derfor tilby medlemmene en pris på kr 6.500,- eks mva inklusive reisekostander. Leveransen her vil være påbegynt og evt utfylt plan. Arbeid ut over dette må avtales særskilt.

Vi ber de av dere som ønsker slik bistand, om å fylle ut denne Undersøkelsen senest 31/10

https://forms.office.com/e/6J6bxUh7ST

 

Program for besøk:

0800- 1100

  • Presentasjon av: 0 avfall til deponi og HVA GJØR VI NÅ! Her bør ledelsen av fabrikken være til stede slik at planen blir forankret
  • Befaring ute på området med fokus på kap 33 dagens situasjon/status

Lunch

  • Plan for arbeid med forbedringer med grunnlag i presentasjonen tidligere på dagen tilpasset den lokale situasjonen. Dette vil være verdifulle vedlegg til skjemaet som skal leveres innen 01.01.2024
  • Gjennomgang av skjema til Statsforvalteren dersom dette er tilgjengelig fra fylket.

 

Forberedelse til møtedagen:

  • Deltagerne bør lese nøye igjennom kapittel 33 og vurdere hvilken utfordring bedriften har.
  • Ledelsen bør innhente skjema hos Statsforvalteren der dette finnes.
  • Muligheter for å koble opp skjerm for visning av temaene.
  • Flippover med fargetusjer.
  • Kart over eiendommen med mest mulig detaljer som berører kap33, bygninger, kummer, vaskeanlegg osv.

 

Det er også mulig å gjennomføre en light versjon av dette nettet. Det krever da at bedriften er godt forberedt og løsningsorientert

 

Noter dere ellers at det kan være lurt å ta kontakt med Statsforvalteren i Fylkeskommunen og etterspørre skjema som skal fylles ut. Som et eksempel har Statsforvalteren i Oslo og Viken sendt ut skjema med svarfrist 01.01.24. (vedlagt)

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg