BYGG FOR EVIGHETEN

Står standardene i veien for utvikling mot karbonnøytralitet?

Betongklyngen CIC gjennomfører workshopen: «Fastlane to certification» 26/1 fra 10.00 -14.30 på Gardermoen i tilknytning til Betongindustridagene. For ny teknologi og nye produkter som faller utenfor standarverket, kan det være vanskelig å vite hvor man skal starte for å få tilgjengeliggjort de nye produktene i samsvar med lovverket. Workshopen søker å belyse de ulike veiene til sertifisering, standardisering eller teknisk godkjenning av ny teknologi og nye produkter. (Gjennom å følge standarden eller gjennom å definere funksjonsorienterte tekniske spesifikasjoner).

Til workshopen vil du få presentert tre ulike case med deres plan for sertifisering. I tillegg vil Standard Norge presentere hvordan Norsk standard er koplet til internasjonal standard. Så vil Kontrollrådet bidra med å belyse hvordan tekniske spesifikasjoner følges. SINTEF vil presentere mulighetene innenfor Teknisk godkjenning.

Det blir satt av 1,5 time til presentasjoner og 2 til workshop hvor vi skal jobbe i grupper for å samle trådene og få innspill fra alle deltakerne. Workshopen er åpen for alle med interesse for tematikken.

PROGRAM:

10.00-10.15       Velkommen til workshop, Geir Frantzen // Betongklyngen

10.15-10.30       Standardisering for fremtiden, Åsmund Tøsse // Standard Norge

10.30-10.45       Produktspesifikke spesifikasjoner, Sverre Smeplass // SKANSKA

10.45-11.00       Teknisk godkjenning, Ola Skjølsvold // SINTEF

11.00-11.15       Kaffe

11.15-11.30       Case 1 Saferock (geopolymer), Kjell Tore Fosså // Saferock AS

11.30-11.45       Case 2 Nordland Betong (RCA), Iveta Novakova // Nordland betong/UIT

11.45-12.00       Case 3 Sateba (sviller), Geir Olav Larsen // Sateba

12.00-12.30       Lunsj

12.30-14.00       Workshop

 

 

Påmelding til seminaret gjøres via påmeldingsknapp.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontaktperson:
Geir Frantzen

geir@kupa.no

Arrangør:
Concrete Innovation Cluster

Dato:
26.01.2023

Tidspunkt:
kl. 10:00 - 14:30

Sted:
Radisson Hotel & Conference Centre Oslo Airport, Gardermoen

Kostnad:
Kr.1900,-