Betongindustridagene 2023

Årets Betongindustridager hadde rekordmange deltakere, og det ble avholdt mange spennende seminarer med temaer fra jus til konstruksjonsteknikk. CIC arrangerte eget seminar med fokus på standarder og hvordan disse påvirker innovasjon og utvikling i bransjen.

Under seminaret «Står standardene i veien for utvikling mot karbonnøytralitet?» var vi heldige og fikk med oss eksperter som Sverre Smeplass fra SKANSKA, Åsmund Tøsse fra Standard Norge og Ola Skjølsvold fra SINTEF med flere. Seminaret ble åpnet ved å se på hvordan det jobbes med standardisering for fremtiden, hvordan man kan angripe arbeid med standardisering og andre muligheter rundt godkjenninger. Flere medlemsbedrifter fra CIC presenterte også hvordan de per dags dato arbeider med standardisering opp mot sine produkter, og belyste problemstillinger de møter på.

Ordet standarder får det nok til å gå kaldt nedover ryggen til mange, og ikke uten grunn. Likevel er det slik at standardisering skal være med på å realisere visjoner, og bidra til å realisere det andre ønsker. De er også basert på beste tilgjengelige kunnskap og danner rammer for innovasjon. De skal sikre at vi samler oss og kommer oss fremover. Man kan nesten si at standardene er en form for trygghet for at det som bygges er av høyeste kvalitet. Standard Norges jobb gjennom standardisering er å sikre like konkurransevilkår og sørge for at produkter som markedet trenger. Spørsmålet som faller naturlig da er: bidrar virkelig standardisering til like konkurransevilkår? Sørger standardisering for at produkter som utvikles møter markedets behov?

Seminaret ble avrundet med en workshop hvor deltakerne åpent fikk diskutere rundt egne erfaringer når det gjelder hindringer de møter på i arbeid med standardisering. Formålet var å belyse problemstillingen rundt standardisering, og få til erfaringsutveksling. Likeså var det viktig å rydde opp i generelle misforståelser og innspill til hvordan man kan akselerere prosessen.

Inntrykket er at kompetanse på standardisering varierer, og kapasitet til arbeid med dette så vel. Det er ingen hemmelighet at vi er helt avhengige av innovative bedrifter som tør å utfordre det etablerte og som ser på standarder som en utfordring og ikke en umulighet.

Likevel ligger det flere suksesskriterier til grunn for å lykkes med en slik jobb. Realiteten er at ikke alle har tid, kompetanse, kapasitet eller kapital til å påta seg en slik oppgave alene. Dersom en skulle gjøre dette åpnes dessuten nye spørsmål rundt hvordan konkurrenter kan utnytte ressursene en bedrift har lagt i arbeidet med å utfordre standardene. Utfordringene rundt at standardene vi står ovenfor hver dag er basert på 200 års erfaring, i stedet for å være ytelses- og funksjonsbasert gjør det ikke lettere. Dette gjelder spesielt for bedrifter som befinner seg utenfor det standarden er basert på, nemlig portlandsement.

Så – er standardisering et hinder mot målet om karbonnøytralitet? Svaret er nok hverken ja eller nei, men noe midt imellom. Temaet er komplisert. For å følge opp tematikken vil Norsk Betongforening og CIC arrangere ny workshop om betong som tilslag den 21.02 og 22.02 på Lillestrøm.

Vi vil avslutte med å gratulere medlemsbedriften Jaro AS som en av to bedrifter kåret til Årets Betongelementfabrikk under Betongindustridagene 2023!  

Under finner du noen bilder fra årets Betongindustridager:

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg