Innovativt system skal revolusjonere armeringsarbeidet

På tidlig 2000-tallet siden sto betongarbeider Thomas og bandt jern da ideen om et idiotsikkert system for armering av betongkonstruksjoner dukket opp. 23 år senere er systemet som eliminerer feil overdekning, kostbare tabber og slitasjeskader utviklet, og kommersialisering står for tur. Systemet sørger for korrekt CC-avstand og bidrar dermed til vesentlig bedre prosjektøkonomi ved bygging av kontor og leilighetsbygg. Utførte tester viser at systemet gjør armering 2-3 ganger raskere.

Petter Tornøe (t.v) og Thomas Furuvald,
Daglig leder og Idéhaver

De som har stått over forma vet hvor nøysomt og tungt arbeidet med armering er. Påfølgende slitasjeskader som følge av dette arbeidet er heller ikke uvanlig. Daglig ledere hos betongprodusenter vet hvor smertefullt det er for fortjenesten om produktet ikke overholder kvalitet i henhold til standard.  Dette skal EF Click nå gjøre noe med. Systemet er utviklet til bruk i betongkonstruksjoner for leilighets- og kontorbygg.

Det slo meg en gang på tidlig 2000-tallet at dette armeringsarbeidet måtte jo kunne gjøres enklere og på en bedre måte. Selv om man følte man hadde gjort en særdeles nøye jobb med armeringen, kunne det ende med at overdekning ble feil. Etter å ha gått i årevis å tenkt på hva og hvordan, fått tankene nedfelt i 3D tegninger og så videre, gikk jeg sommern 2017 til Petter Tornø og det endte med at vi tok ideén videre – den var rett og slett for god til å la være. EF Click startet høsten 2017 – og vi har siden den gang videreutviklet produktet sammen med et komplementerende komptent team.

Og nettopp dette med feil overdekning og dets påvirkning på betongproduktets endelige kvalitet får han støtte fra Boy-Arne Buyle, leder ved betong- og tilslagslabratoriet på UiT Narvik:

Rett plassert armering og riktig overdekning er avgjørende for tiden det tar før korrosjon starter og konstruksjonen enten trenger omfattende arbeider eller må rives. Korrosjon er hoved nedbrytings mekanismen i betong og mangelfull overdekning er hovedårsaken til redusert levetid opp mot prosjektert i betong.

Torvaldur Noason, som har sitt spesialistområde innen betongproduksjon og -utførelse, og har arbeidet innen feltet siden 1971, støtter dette:

Armering benyttes i betong for å oppta krefter (strekk, svinn) som betongen ikke klarer å ta opp. Men det betyr at betongen må gi armeringen en beskyttelse for de miljøkrefter (fukt, salt oksigen, vær og vind) som kan få armeringen til å ruste (brytes ned). Det igjen betyr at både betongens kvalitet og overdekningen (avstanden fra overflaten til armeringen) må være den som den prosjekterende bestemmer. Her har han/hun benyttes standardenes krav for å bestemme det ut fra tiltenkt levetid for konstruksjonen. Både betongkvalitet og overdekning bestemmes ut fra det miljøet konstrukjonen står i. Feil i armeringsplassering feks for liten overdekning kan/vil påvirke levetiden negativt, mens for stor overdekning kan/vil påvirke konstruksjonens bæreevne negativt.

Konsekvensene av feil ved armering kan med andre ord bli store. EF Click System har utviklet en type armeringsstoler basert på et klikklåssystem som erstatter nåværende løsning med ståltråd og tung bindepistol. Resultatet er et effektivt system som tvinger armeringsjern på korrekt plass i betongkonstruksjoner, og derav sikrer optimale vilkår for betongen.

Hvordan fungerer systemet?

Armeringssystemet består av liten og stor click, avstandsholder (hest) og avstandsstykker som sørger for lik avstand mellom click´ene.

De store click´ene sørger for at armering monteres og holdes i rett avstand til selve forskaling, og videre for at armering legges med korrekt overdekning. Den minste click´en og avstandsstykker har som oppgave å sikre korrekt plassering av armeringsjern internt. Click´ene er utrustet med klipsfester for å feste bøylearmering, doble liggere/stendere eller for å muliggjøre omfaringsskjøting av armeringsjern.

 

Ved at click´ene erstatter monteringsstenger eliminerer man risikoen for liten overdekning, og man oppnår materialbesparelser kontra tradisjonell armeringsmetode. Videre vil man ved å klikke fast armering, unngå bruk av sveis eller jernbindingstråd for å feste armeringsjernene sammen. Utstikkende tråd vil derfor være historie. Leggetid opp mot tradisjonell armering vil også være 2-3 ganger raskere.

 

EF Click har leid inn Sintef Narvik for å verifisere av armeringssystemt, og gjennomførte NDT-målinger av armeringsføring i veggelementet viste at armeringsmønstret hadde en gjennomgående høyere kvalitet enn en vegg armert på tradisjonell metode. Overdekningen i testelementet hadde også den nøyaktige foreskrevne overdekning på 25mm.

Jernbindere og forskalingssnekkere som har stått bøyd over forma og bundet stål vet hvor tungt og nøysomt arbeidet er. Ledelse vet hvor kostbart feil overdekning og CC-avstand er. På samme tid står betongprodusenter ovenfor store utslippskutt i tiden fremover, og her vil systemet også bidra positivt ved at man minsker stålforbruket. Kostnads- og miljøbesparelsene man oppnår ved å unngå feil i armeringsarbeidet er ikke til å ta feil av.

Ved implementering av EF Clicks system kan man enkelt eliminere flere av de tradisjonelle feilmarginene som CC-avstand, overdekning, utstikkende tråder fra jernbindepistol med mer. Både betongarbeider og bedriften vil på lengre sikt minimere arbeidsbelastningen man tradisjonelt sett opplever gjennom armering på gammelmetoden, og tiden en kan stå i arbeid vil øke. Man kan kanskje anta at det vil være lettere å rekruttere til yrket i årene som kommer da arbeidsbelastningen vil bli betydelig lettet.

 

Les mer om bedriften her

Selskapet søker nå aktivt etter samarbeidspartnere og investorer som kan tenke seg å bidra inn i det videre kommersialiseringsarbeidet – for det potensielle markedet er enormt både nasjonalt og internasjonalt. For nærmere informasjon om EF Click System, se hjemmeside.

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg