Invitasjon til fagseminar – konstruktiv fiberarmering i slanke betongkonstruksjoner

 

Invitasjon til fagseminar – konstruktiv fiberarmering i slanke betongkonstruksjoner 11. februar 2021

Betongklyngen N3C har i samarbeid med Betongelementforeningen (BEF) gleden av å invitere deg til et spennende og variert fagseminar om bruk av fiberarmering i bærende konstruksjoner

torsdag 11. februar fra 12:00 – 14:30. Seminaret inngår som en del av Betongindustridagene som har sitt hovedprogram 28/1.

Betongbransjen har på et generelt grunnlag ventet i flere år på entydige beregningsregler for bruk av stålfiber i betongkonstruksjoner. Beregningsregler har vært tilgjengelig i flere land i og utenfor Europa, uten at disse beregningsreglene har fått tilstrekkelig aksept for bruk i Norge.

Norsk Betongforeningen har arbeidet i flere år med en egen publikasjon med formål å fremme et regelverk for slike betongkonstruksjoner i Norge.  Publikasjon NB38 – Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner ble lansert i mars 2020.

Gjennom samarbeid i Betongklyngen N3C har Element Nor fått etablert et forprosjekt, finansiert gjennom Innovasjon Norge hvor de søker å utvikle seg i retning av fiberarmering i forbindelse med elementproduksjon. Gjennom seminaret ønsker vi å dele erfaringer samt fokusere på muligheter som åpner seg i forbindelse med bruk av fiberarmering i betong. I tillegg til erfaringer fra Element Nor, vil dere få høre mer om:

  • Betongsammensetning – viktige forutsetninger for vellykket bruk av fiber med innlegg fra UNICON
  • Erfaringer fra lab testing med basis i NB 38 med innlegg fra UIT
  • Sertifiseringsmuligheter hos SINTEF
  • Grunnlag gjennom NB 38 med innlegg fra Dr techn Olav Olsen
  • Studentoppgaver og muligheter med innlegg fra ARCON

Betongklyngen N3C vil følge opp seminaret med egen workshop for å identifisere «show stoppere, samt finne ut hva som skal til for å bygge et marked for fiberarmering»

Seminaret kjøres på Zoom og er gratis. Påmelding gjøres her eller i vedlagte program

Påmelding:

https://events.provisoevent.no/nho/events/betongindustridagen-2021/register

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg