Møt årets forelesere på Betongfagdag!

Betongklyngen CIC har i samarbeid med Norsk Betongforening og Norsk forening for betongrehabilitering gleden av å invitere til Betongfagdag 2023. Betongfagdag er blitt et tradisjonsrikt arrangement som vi har bidratt med i en årrekke og er det betongfaglige høydepunktet i Vinterfestuka. Programmet er variert og spennende og her får du god stemning, faglig oppdatering og mulighet for å knytte kontakt med studenter, politikere og kollegaer fra alle deler av bransjen.

Møt årets forelesere her:

Ragnhild Solgård
Seniorrådgiver, Multiconsult
Konferansier

Ranghild har et brennende engasjement for rehabilitering og ombruk. Hun kommer på Betongfagdag 2023 fordi det er en veldig god mulighet til å lære noe nytt og møte andre med kronisk betongbegeistring.

Hun synes det er vanskelig å trekke frem et punkt på programmet som fanger interessen aller mest, men debatten etter lunsj tror hun blir veldig interessant. Kanskje kan til og med noen fordommer knuses her?

NTB / Foto Terje Pedersen

Arthur Buchardt
Eiendomsinvestor

Buchardt er en kjent eiendomsinvestor og har gjort stor karriere innenfor hotell og eiendom. Buchardt er også byggherre bak Mjøstårnet i Brumunddal, offisielt kjent som verdens høyeste trebygning – bygget med norsk skog.

Så hva skal så denne mannen på Betongfagdag, spør du kanskje? Buchardt holder innlegget «En – to – 3» hvor han vil resonere rundt energiforbruk og CO2 utslipp på fremtidens bygg. Vi har også utfordret til å si noe rundt hvordan trebransjen har arbeidet med omdømmearbeid og kommunikasjon

Arild Klingsheim
Salgssjef, Velde

Arild jobber til daglig som salgssjef i Velde, som er Rogalands største leverandør av pukk, asfalt og betong.

Under Betongfagdag 2023 vil han fortelle mer om hva Velde gjør for å få gravemasser inn i sirkulærøkonomien – og enda mer spennende: kan gravemasser brukes i betong?

Alf-Egil Mathisen
Betongteknolog, Veidekke

Når Alf Egil ikke er opptatt med sykkling, topptur, dykking eller padling – er det betong det går i. Han har lang fartstid i bransjen, og har vært med på det meste innen betong – da praktisk som forskalingssnekker og teoretisk som betongteknolog.

Alf Egil kommer derfor til Betongfagdag 2023 for å holde foredraget «Veidekke Sirkulær AS – Pilotprosjekt i Oslo skal erstatte 100 % av jomfruelige steinmasser i ny betong»

Sverre Smeplass
Sjefsrådgiver Betongteknologi, Skanska Norge

Sverre deltar i en paneldebatt om regelverks – og standardforståelse og utvikling av marked for gjenbruk av betong og elementer. Skal vi få betong inn i sirkulærøkonomi så må regelverket forstås og tillate dette. Så: hvorfor har vi en standard og hva kreves for å akselerere prosessen med å få betong inn i sirkulærøkonomi?

Reidar Johansen
Prosjektleder, Statens Vegvesen

Reidar kommer til Betongfagdag for å holde innlegget «OPS Hålogalandvegen – tidenes største samferdselsløft i nord». Hålogalandsvegen berører hele 5 kommunen i Nordland og Troms fylke, og er 82 km med vei – inkludert 7 tunneler mm.

Knut Ose Kjellsen
FoU Sjef, Norcem

Knut er ansatt som FoU sjef for Heidelberg Materials Sement Norge AS (tidligere Norcem), men har også vært prosjektleder for BIA-IPN prosjektene ‘Newscem – New Supplementary Materials in Cement Production 2018-2022’ og ‘ZeroCarbCon-Zero Carbon Emission Concrete 2022-2026).

Knut holder et innlegg om alternative bindemidler, og utviklingen innenfor sement og hva som skjer med betongindustrien inn i det grønne skiftet.

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg